SBF | Sveriges Begravningsbyråers Förbund

Sveriges Auktoriserade Begravningsbyråer: 430 riktiga begravningsbyråer

 

 Om SBF

SBF – Sveriges Begravningsbyråers Förbund bildades 1922 och är en bransch- och medlemsorganisation för ca 400 privatägda begravningsbyråer i landet. Sveriges Begravningsbyråers Förbund skall verka för en kunnig yrkeskår samt främja god begravningssed och hög yrkesetik.

 

SBF - Sveriges Begravningsbyråers Förbund - Sveriges Auktoriserade Begravningsbyråer - bild_blommor_genarp_2

 Om Etiska Rådet

Begravningsbranschens etiska råd är bildat av Sveriges Begravningsbyråers Förbund (SBF). Begravningsbranschens etiska råd har till uppgift att reflektera över etiska frågor i anslutning till dödsfall och begravning. Rådet stöder begravningsbyråernas och deras samarbetspartners dagliga yrkesutövning genom att utveckla och tolka vad god branschsed är. Begravningsbranschens etiska råd fungerar som samtalspartner med myndigheter och organisationer i begravningsfrågor. Rådet belyser därvid branschens etiska standard och hur den ständigt utvecklas och kan föra en kvalificerad och seriös dialog med dem som är berörda av branschen. Det etiska rådets rekommendationer syftar till att öka den etiska medvetenheten inom begravningsbranschen. En högre grad av etisk medvetenhet påverkar i sin tur det anseende som branschen är beroende av för sin verksamhet. Rådet består av 3-5 personer och har till sitt förfogande en sakkunnig sekreterare från branschen. Rådet utses av SBF:s styrelse och skall bestå av ledamöter med yrkes- eller kunskapsinriktning som är lämplig för verksamheten.

Om SBF Reklamationsnämnd

SBF reklamationsnämnd är bildad av SBF på uppdrag av de begravningsbyråer inom landet som är anslutna till SBF. SBF:s reklamationsnämnd har till uppgift att efter anmälan med yrkande om ekonomisk ersättning självständigt bedöma frågor rörande de auktoriserade medlemsbyråernas agerande och ansvar gentemot sina uppdragsgivare, dvs allmänheten, i samband med begravnings- , gravstens och juridiska uppdrag samt därmed sammanhängande verksamhet. SBF:s reklamationsnämnd avger på begäran av uppdragsgivare eller medlemsbyrå yttrande huruvida viss åtgärd från medlemsbyrås sida kan anses vara förenlig med god affärssed i samband med begravnings- , gravstens och juridiska uppdrag samt därmed sammanhängande verksamhet. I SBF:s reklamationsnämnd skall ingå en expert i konsumentfrågor, ytterligare en representant från konsumentledet, en jurist och en erfaren begravningsentreprenör.

Axelssons Begravningsbyrå Genarp - SBF logga

Vi är auktoriserade av Sveriges Begravningsbyråers Förbund (SBF).

Getingevägen 1 - Huvudkontor
222 19 Lund
Vxl. 046-211 20 50
info@axelssons.se

Kajgatan 12 - Filial
234 40 Lomma
Tel. 040-41 40 80
lomma@axelssons.se

Juridisk Avdelning
222 19 Lund
Vxl. 046-211 20 50
juridik@axelssons.se

 

Öppettider

Helgfria vardagar

09.00 - 17.00

Öppettider

Helgfri Måndag-Torsdag

09.00 - 15.00

Öppettider

Helgfria vardagar

09.00 - 17.00

 


Google Recensioner
4.8
142 recensioner
×
js_loader